Destruktion & återvinning av uttjänt elektronik

 

Kontakta oss idag och få 20% rabatt och fri hämtning.*

Destruktion &
återvinning
av uttjänt elektronik

 

Kontakta oss idag och få 20% rabatt och fri hämtning.*

Hur fungerar sekretesshanteringstjänsten?

Hur fungerar sekretesshanterings-
tjänsten?

  Vi erbjuder tre olika hämtningsförfaranden

  • Destruktion på plats med vårt mobila sekretessfordon
  • Insamling i säkerhetsklassad komprimatorbil
  • Insamling av sekretesskärl i säkerhetsklassad skåpbil (kärlbyte).

  Kundanpassad lösning

  1. Allt börjar med att vi tillsammans med säkerhetsansvarig hos dig som kund gör en noggrann analys av säkerheten och ert behov av eliminering av känslig information.
  2. Vi säkerställer att det känsliga materialet förvaras säkert hos dig, transporteras och destrueras på ett säkert sätt så ingen information kan komma i orätta händer. Om behov finns får kunden följa med och övervaka processen.
  3. När innehållet lastas av på vår sekretessanläggning kontrolleras plombering/lås och streckkoden läses av. Innehållet destrueras och återvinns. Det material som inte kan återvinnas används till energiutvinning i fjärrvärmeverk.
  4. Efter destruktion utfärdas intyg som bekräftar att materialet är förstört, när det skedde och vem som övervakade processen.

  Destruktionsprocessen

  1. Vi samlar in materialet i säkra, låsta och plomberade behållare.
  2. Materialet transporteras sedan i våra säkerhetsklassade fordon av vår säkerhetsutbildade personal.
  3. När materialet kommer till vår anläggning för destruktion går det igenom två säkerhetszoner.
  4. Kunden erhåller ett desktruktionsintyg
  5. När materialet är destruerat och nermalt skickas det till återvinning för att bli till råvara för tillverkning av nya produkter, nytt papper.

  *Rabatterat pris med fri hämtning och destruktionsintyg gäller under perioden 1 november till och med 31 december 2021 i stor-Stockholm och Uppsala. Erbjudandet gäller nya kunder.

  Kontakta oss idag och få 20% rabatt och fri hämtning.*

  Efter kontakt med oss kommer en säljare kontakta dig.