GDPR-anpassad lösning

GDPR-anpassad lösning

Att använda sekretesstjänsten Reisswolf är att säkert omhänderta och eliminera känslig information. Detta sker genom destruktion av felaktigt, inaktuellt eller uttjänt material eller produkter som bär känslig information. För att motsvara kraven i EU:s dataskyddsförordning GDPR har Reisswolf noggranna rutiner och metoder. Det är av största vikt att känslig information tas om hand på ett korrekt vis. Och när det handlar om personuppgifter av något slag finns speciella regler att följa. Reisswolfs hantering av känslig information som kan innehålla personuppgifter utförs av särskilt utbildad personal som följer en rad kontrollpunkter och certifieringar.

Digital kontroll

Via ett digitalt kontrollsystem följer vi varje sekretessbehållare, hela vägen från dina lokaler till våra sekretessanläggningar för destruktion av innehållet. Det destruerade materialet kan återvinnas även om den destruerade informationen kan aldrig återskapas. På så sätt värnar vi dels om individens integritet och företagens informationssäkerhet, dels miljön genom en minskad miljöpåverkan.

Strikt konfidentiellt

All vår personal har skrivit på sekretessförbindelse. Dessutom är all personal kontrollerad genom registerutdrag hos Rikspolisstyrelsen, samtidigt som all information om våra kunder är konfidentiell. Detta är särskilt viktigt eftersom en del av den känsliga information som ska förstöras kan vara personuppgifter som hos kunden omfattats av kraven i GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om GDPR

GDPR gäller för den behandling av personuppgifter som helt eller delvis uppförs på automatisk väg och även manuell behandling av personuppgifter om personuppgifterna ingår i eller kommer att ingå i ett register, jmf Artikel 2.1 GDPR. I förordningen förtydligas även att personuppgifter som inte är ordnade enligt ett sökbart register inte omfattas av GDPR, jmf punkt 15 GDPR.

Register enligt GDPR

GDPR:s definition av register är: en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden, jmf Artikel 4.6 GDPR. Du kan läsa mer om hur vi tillämpar GDPR i detta dokument. Vid frågor är du välkommen att kontakta vår Privacy Officer Johanna Liljeros via mail: johanna.liljeros@stenametall.se eller på telefon 010-445 22 34.

VILL DU VETA MER?

Fyll i nedan formulär så kontaktar vi dig inom kort.