GDPR-anpassad lösning

GDPR-anpassad lösning

Sekretesstjänsten Reisswolf innebär att säkert omhänderta och eliminera information genom destruktion av felaktigt, inaktuellt eller uttjänt material eller produkter som bär känslig information. Hela hanteringen utförs av särskilt utbildad personal och följer en rad kontrollpunkter och certifieringar.

Med ett digitalt kontrollsystem följer vi varje sekretessbehållare hela vägen från kundens lokaler till våra sekretessanläggningar för destruktion av innehållet. Det destruerade materialet kan återvinnas men den destruerade informationen kan aldrig återskapas. På så sätt värnar vi om individens integritet och företagens informationssäkerhet, samtidigt som vi minskar den negativa miljöpåverkan.

Vår personal har skrivit på sekretessförbindelse. All personal är kontrollerad genom registerutdrag hos Rikspolisstyrelsen och all information om våra kunder är konfidentiell.

En del av den känsliga information som skall destrueras kan utgöras av personuppgifter som hos kunden omfattats av kraven i GDPR.

GDPR gäller för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg samt manuell behandling av personuppgifter om personuppgifterna ingår i eller kommer att ingå i ett register, jmf Artikel 2.1 GDPR. I förordningen förtydligas även att personuppgifter som inte är ordnade enligt ett sökbart register inte omfattas av GDPR, jmf punkt 15 GDPR.

GDPR:s definition av register är en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden, jmf Artikel 4.6 GDPR.

Du kan läsa mer om hur vi tillämpar GDPR i detta dokument.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår Privacy Officer Johanna Liljeros via mail: johanna.liljeros@stenametall.se eller på telefon 010-445 22 34.

VILL DU VETA MER?

Fyll i nedan formulär så kontaktar vi dig inom kort.